top of page

Maxin Inhalator

Maxin är känd för kort inhalationstid och är därför omtyckt av både personal och patienter. Enkel inhalation utan knapptryckning. Maxin används på vårdinrättningar och för hembehandling där annan utrustning är otillräcklig.

image.png

Enkelt för patienten, kort inhalationstid och bra service.

Så kan man sammanfatta vad vårdpersonal tycker om Maxin enligt återkommande intervjuer.

Patienter som har fått en egen Maxin brukar beskriva tryggheten med att hemma kunna inhalera med lika god effekt som på en akutmottagning.

Maxin är en högeffekt jetnebulisator med slutet system för deposition av läkemedel i perifera luftvägar. Kännetecken för Maxin är den korta behandlingstiden och den enkla inhalationen. 

Maxin ger en tät aerosol av små droppar som gör att läkemedlet huvudsakligen deponeras perifert i lungorna. Aerosolen följer med inandningsluften exakt i början av varje andetag oberoende av hög eller låg andningsfrekvens.

 

Hög perifer deposition i kombination med minimal förlust av aerosol ger kort inhalationstid med en låg läkemedelsdos. Inget koordinationskrav vid inhalation. Läkemedlet tillförs exakt i början av varje andetag utan knapptryckning.

Maxin nebuliserar både lösningar och suspensioner.

Data

Partikelmätningar utförda av Aerosollaboratoriet, Medicinsk Teknik, Universitetssjukhuset i Lund.  

Partikelstorlek i µm

Vätska                                                               MMD

NaCl, lösning 9 mg/ml                                        2,27

Ventoline, lösning 5 mg/ml                                 2,78

Acetylcystein, lösning 200 mg/ml                      1,94

Atrovent, lösning 0,25 mg/ml                             2,27

Pulmicort, suspension 0,5 mg/ml                      2,67

Procentuell fördelning i olika intervall

Vätska          0-2 µm     0-4 µm     0-7 µm     >7 µm

NaCl 0,9%       43           86             99             1

Ventoline          25           78             98             2

Acetylcystein   53           90             98             2

Atrovent           43           87             99             1

Pulmicort         28           80             98             2

 

Output, beroende av vätsketyp och drivtryck

NaCl                                               0,20-0,30 ml/min

Inhalation

Koordinationskrav                                                Nej

Krav på inhalationsvana                                       Nej

Instruktion                                                         Enkel

Nebulisering                                           Kontinuerlig

Ljudnivå                                                 Låg; 49 dBA

Vikt                                                             240 gram

Mått (i kartong) l x b x               220 x 100 x 200 mm

Inhalationstid

Vid akut astma; Ventoline lösning 5 mg/ml,vanligen:

Vuxen: (kroppsvikt över 35 kg)                   2 + 2 min

Barn: (kroppsvikt under 35 kg)                   1 + 1 min

 

Inhalerad dos av utgående aerosol

Vuxen (andn minutvolym >4,5 l)                       100%

Barn (V'E = andningsminutvolym)                       V'E

Drivtryck

Drivtryck; intervall                                        4 – 6 bar

Aerosolflöde/luftförbrukning

4 – 4,5 liter/minut, beroende på drivtryck.

Drivgas

Benämning: "LIV 5 L, Medicinsk luft AGA"

5-liters tryckflaska. Levereras med regulator och snabbkoppling klar för användning. Lämplig för både klinik och hemterapi. Volym: 5 liter. Vikt: 9,5 kg.

Till sjukvårdsinrättning          Hyres av AGA Gas AB

Till patient                           Receptbelagt läkemedel

Drifttid

Luftflaska 5 liter                            Cirka 200 minuter

Centralt gasuttag; andningsluft eller oxygen

Maxin kan anslutas direkt utan särskild tryckregulator.
OBS! Olika snabbkopplingar beroende på gastyp.

Tryckintervall                                                  4-6 bar

Partikelstorlek

Små partiklar når lungorna och stora fastnar i munnen.

Bäst resultat vid behandling av akut astma uppnås när det inhalerade läkemedlet huvudsakligen hamnar perifert i små luftvägar. Av figur 1 framgår att dropparna i aerosolen då bör ha en diameter mellan 1-5 µm.

För effektiv behandling av perifera lungsjukdomar bör partikelstorleken vara cirka 3 µm.

 

Maxin högeffektnebulisator alstrar en aerosol vars droppstorlek till cirka 90 procent är under 5 µm med Ventoline 5 mg/ml. Se tabell nedan.

Bilden ovan visar att partiklar med storlek 5 – 6 µm deponeras lika mycket i munhålan som i lungorna. Över 6 µm fastnar en stor del av läkemedlet i de övre luftvägarna. För att nå ut till de små luftvägarna är idealstorleken 3 µm.

image.png

Storleksfördelning av aerosol från Maxin

Läkemedel                 Intervall, partikelfördelning (%): Maxin
inhal vätska       0-1 µm      0-2,2      0-4      0-4,8      >10      1-5       MMD

NaCl                     23             49         85         92          0         73       2,3 µm

Ventoline               9              31         78         88          0         82       2,8 µm

Acetylcystein       32             58         90         95          0         64       1,9 µm

Atrovent               22             14         87         94          0         73       2,3 µm

Pulmicort             14             36         79         88          0         76       2,7 µm

image.png

Mätning av partikelstorlek: Malvern MasterSizer X, Aerosollaboratoriet, Medicinsk Teknik, Universitetssjukhuset i Lund

bottom of page